Werkwijze

Werken met Mecalithe®

 

Omdat Mecalithe® eigenschappen van het betonproces verandert is het lastig te plaatsen in de bekende werkwijze van de “normale” betontechnologie. Mecalithe® is niet alleen een additief. Het is een eigen technologie die anders is als de bestaande betontechnologie. Men zal dus hier, om het optimum te vinden, in mee moeten gaan.

De gebruiker zal de hem bekende technologie los moeten laten en het Mecalithe® proces zijn werking laten doen.

Vooral de waterhuishouding is daarbij van groot belang en de wetenschap dat het doseren van meer als de door ons geadviseerde hoeveelheid Mecalithe® geen enkel effect sorteert.

Mecalithe® in een hoeveelheid van ± 4 kg vervangt 50 tot 60 kg cement waarbij de absolute waterdosering nagenoeg hetzelfde blijft. Om het cement in de beton aan te vullen mag alleen fijn zand/grind bij gedoseerd worden om de m³ weer te vullen.

De hoeveelheid water blijft dus nagenoeg hetzelfde in absolute zin zodat de WCF dus omhoog gaat. Dit is een zeer belangrijk onderdeel wat in de normale beton technologie tegenstrijdig lijkt te zijn. Met plasten en/of superplasten kunnen we hier weer wat verandering in brengen indien dit nodig is voor de norm.

Belangrijk te weten is dat, als je Mecalithe® toevoegt, je de waterhuishouding moet aanpassen anders geeft het geen effect en is de verkeerde conclusie snel getrokken.

Het moment van doseren is niet van belang dit kan met de grondstoffen of cement of tegelijk met het water en of de plast.