Beton en CO2

 

Beton en CO2

 

De wereldwijde cement- en betonindustrie is zeer energie-intensief.

De meeste uitstoot binnen de productie van beton wordt veroorzaakt door de productie van cement.

Als vuistregel wordt aangenomen dat de cementindustrie verantwoordelijk is voor 5% van de wereldwijde, door menselijke activiteiten, uitgestoten CO2.

Door minder cement te gebruiken is er een grote milieu besparing in de betonindustrie te behalen.

Mecalithe® kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren door cement te reduceren en daarmee tot 30% CO2 uitstoot in een betonproduct te verminderen.

Lees meer over de bijdrage van Mecalithe® aan een duurzame toekomst.